Kontakta oss

Stiernas Redovisningsbyrå

Gåxsjö 120
833 49 Hammerdal


Tel: 0644-400 50
Fax: 0644-400 72
Epost: info@stiernas.se


SRF Konsulterna

Rex standard för redovsningsuppdrag

Våra tjänster

Redovisning
Utifrån Ditt grundmaterial arbetar vi fram redovisning och bokslut. För aktiebolag och ekonomiska föreningar upprättar vi årsredovisning, bokslutsbilagor och protokoll.
 
Titta gärna på vår checklista under
DOKUMENT för att se hur Du kan förbereda Ditt grundmaterial inför bokslutet. Där finns också dokumentet "inventeringslista", för Er som har djur.

 

Beskattning
Skatterådgivning är en viktig och framåtsträvande del i vårt utbud av tjänster. Vi utbildar kunden i det komplexa skattesystemet och planerar dispositioner utifrån perspektivet att hitta den bästa lösningen både sett ur företagets och ägarens synvinkel.

Företagsutveckling
När du växer och investerar hjälper vi dig med kalkyler, företagsanalys och låneansökningar.

Vid dåliga tider kan vi bistå med obeståndslösningar och rekonstruktionsförslag. Genom ett nära samarbete med kunden vill vi öka intresset för redovisningen och dess möjligheter till företagsutveckling.

Övriga tjänster
Vi kan bl.a hjälpa till med;
• processen att starta eget
• byta företagsform
• generationsskifte
• investeringsstödsansökningar
• avtal & kontrakt


Hyr våra tjänster
Vid behov kan ni hyra oss för administrativa tjänster och utbildning inom redovisning, administration och dataprogram