Kontakta oss

Stiernas Redovisningsbyrå

Gåxsjö 120
833 49 Hammerdal


Tel: 0644-400 50
Fax: 0644-400 72
Epost: info@stiernas.se


SRF Konsulterna

Rex standard för redovsningsuppdrag

Om oss

Stiernas Redovisningsbyrå AB bildades 1980 med jord- och skogsbruksbeskattning som specialitet.

Idag har vi kunder i flertalet av de branscher som finns representerade i Jämtlands län.

Kundstocken utgörs av enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.

Kontoret har 3 stycken heltidsanställda och verksamheten utgår från Gåxsjö.

Vi arbetar ofta på plats ute på företagen med löpande redovisning, bokslutsarbete och utbildning.


Verksamhetsidé
Med hjälp av höga kompetenskrav och modern teknik vill vi ge kunden sakkunnig rådgivning inom vårt utbud av tjänster. Genom samarbete med jurister och revisorer kan vi även tillmötesgå kundens behov inom områden utanför vårt kunskapsområde

Kvalitetsprofil
Kvaliteten på vårt arbete skall uppnås genom de krav på kunskap som gäller för legitimation av redovisningskonsulter samt genom att följa de etiska regler som krävs för medlemskap i Srf konsulterna. Fortlöpande utbildning ingår som en naturlig del i vårt företags personalutveckling.

Är man Auktoriserad Redovisningskonsult är kravet att arbeta enligt REX (Svensk standard för redovisningsuppdrag) vilket omfattar hela byråns rutiner. Vid en kvalitetskontroll kontrolleras bland annat att REX följs och att byråns rutiner är anpassade till REX-standarden. Kvalitetskontroller görs minst vart sjätte år.


Vi på Stiernas Redovisningsbyrå

Anna Svensson

Auktoriserad redovisningskonsult SRF. Har arbetat med redovisning och revision sedan 1990. Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg 1990, revisorsexamen 1996.

Specialområden
Bolagsärenden
Bokslut/deklarationer
Skatterådgivning
Ekonomistyrning


Ingeborg Stierna Wikberg

Gymnasieekonom. Har arbetat med redovisning och administration sedan 1989.

Specialområden
Löpande redovisning
Uthyrning kontorstjänster
Bokslut/deklaration
Utbildning inom redovisning/bokförings-
program


Lena Ljunggren
Blomqvist

Auktoriserad
redovisningskonsult, SRF.
Filosofie kandidatexamen
m huvudämnet företags-
ekonomi.
Filosofie kandidatexamen
m huvudämnet turism-
vetenskap.
Har arbetat med redovisning
sedan 2006.

Specialområden
Löpande redovisning
Bokslut/deklarationer
Uthyrning kontorstjänster
Utbildning inom redovisning-/
bokföringsprogram