Kontakta oss

Stiernas Redovisningsbyrå

Gåxsjö 120
833 49 Hammerdal


Tel: 0644-400 50
Fax: 0644-400 72
Epost: info@stiernas.se


SRF Konsulterna

Rex standard för redovsningsuppdrag

Lagen om kassaregister

Fr o m 1 januari 2010 gäller lagen om kassaregister. Den omfattar företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning, därmed räknas även betalning mot kontokort. Lagen innebär att företaget ska registrera all sin försäljning i ett certifierat kassaregister vilket innebär ett godkänt kassaregister med en certifierad kontrollenhet. På Skatteverkets hemsida finns en lista över de kassaregister och kontrollenheter som uppfyller kraven och är certifierade.

Följande verksamheter omfattas dock inte av lagen; verksamhet med obetydlig omfattning, verksamhet befriad från skattskyldighet, taxiverksamhet, distans- och hemförsäljning, torg- och marknadshandel samt automatspel och försäljning mot betalning i automat.

Med obetydlig omfattning menas en kontant försäljning under 4 pbb vilket för år 2015 uppgår till 178 000 kr inkl moms. Dock ska all försäljning omräknas till helårsbasis, dvs om ett företag endast har kontant försäljning under tex sommarmånaderna (mer än 30 dagar) ska man räkna om försäljningen som om den skulle varit på helår. Ex 80 000 kr på 2 månader (60 dagar) ger 365/60 x 80 000 = ca 486 700 kr. Detta skulle då innebära att företaget omfattas av lagen om kassaregister.

I vissa enskilda fall och om man har särskilda skäl kan man få undantag från skyldigheten att ha certifierat kassaregister. Följande kan räknas som undantagsfall; om man kan redovisa ett annat tillförlitligt underlag för skattekontroll eller om det av tekniska skäl är omöjligt att inneha ett certifierat kassaregister. Man ansöker om undantag hos Skatteverket.

En varning; Skatteverket har fått uppgifter om att det på flera håll i Sverige finns oseriösa försäljare av kassaregister. Bland annat har flera personer besökt företagare i stockholmsområdet och försökt lura dem att köpa kassaregistersystem som inte är certifierade. De har också felaktigt påstått sig samarbeta med Skatteverket. Skatteverket deltar inte i något sådant samarbete med enskilda försäljare eller företag.